TÜBİTAK 4004

Kocaeli'deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları

121B910 numaralı TÜBİTAK-4004 Projemiz 16-21 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılmış ve başarı ile tamamlanmıştır. Tüm katılımcılarımıza ve proje personeline teşekkür ederiz.

Bu sayfa, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projelerinden 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Kocaeli Bilim Merkezi) yürütücülüğünde gerçekleştireceğimiz projemiz dolayısı ile kurulmuştur.

PROJE HAKKINDA

Proje Özeti

A). Projemiz, 16-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Kocaeli Bilim Merkezinde, atama bekleyen genç öğretmenlere okul dışı eğitim yaklaşımlarının öğretilmesi hedefiyle ve bu amaca uygun olarak seçilmiş 4 farklı okul dışı öğrenme ortamında, özel fen etkinlikleri tasarlanarak ve 4004 program amaçlarıyla örtüşen bir projeli çalışmayı hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

B). Proje için hedef kitle olarak; eğitim fakültelerinin fen bilimleri öğretmenliği bölümünden mezun olmuş ancak henüz atanmamış yeni mezunlar seçilecektir. Proje kapsamı bilim merkezleri ve doğa okullarında yapılabilecek, MEB fen bilgisi ders içeriği esas alınarak hem öğrencilerin hem de yeni mezun öğretmenlerin fen becerilerini geliştirirken, fen alanındaki mevcut bilimsel bilgileri derinleştirmeyi, tartışmayı ve okul dışı uygulamalı öğretim faaliyetleriyle ilişkilendirilerek özümsenmesine odaklanılmış bir proje konsepti tasarlanmıştır.

C). Proje yöntemi okul dışı öğrenme yaklaşım ve yöntemleri ile uygulamalı eğitim ağırlıklı etkinlikler ile katılımcılarda fen becerileri sağlamak şeklinde oluşturulmuştur. Küresel Covid-19 pandemisiyle beraber okullarda ve tüm kapalı mekanlardaki eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak ara verilmesiyle öğrencilerin öğrenme ihtiyaç ve eğitsel süreçleri aksamıştır. Yeni kuşağın fen kültür ihtiyacı ve bilişsel gelişimi için elzem olan eğitim-öğretim faaliyetleri, öğretmenler, okullar ve EBA platformu gibi çözümler kadar okul dışı ve mesafeli öğrenme faaliyetleriyle de sosyal ihtiyaçlar düşünülerek yürütülmesi gereklidir. Projemizde bilim merkezi, açık alanlar, doğal yaşam alanları gibi okul dışı ortamlarda, etkin öğrenme faaliyetleri yürütmek amaçlanmıştır. Hafifleyen pandemi ve sonrasında, öğretmenlerde okul dışı becerilerin önceden geliştirilmiş olması akılcı bir yaklaşım olacaktır. Proje hedef grubu öğretmenlerin okul dışı öğrenme faaliyetlerine teşvik edilmesi kritik bir öneme sahip olup çalışmaya başladıklarında etkileyecekleri meslektaşları ve çevrelerindeki bireyler ile öğrencilerin okul dışı faaliyetleri evlerinde ya da okulda açık bir bölgede kurgulayarak uygulamalı eğitim öğretim faaliyetlerini kendi imkanları ile yürütebilmesi bu proje çıktıları açısından değerli ve uzun vadeli bir katkı olabilecektir. Hedef kitle aracılığı ile okul dışı öğrenme becerilerinin toplumda kabul görmesi projeli öğrenme, girişimcilik, sorgulama, araştırma, gezi gözlem yaparak öğrenmeyi destekleyeceği düşünülmekte, bu yönüyle projenin ayrıcalıklı bir katkı yaratacağı beklenmektedir.

 

Proje Etkinlik Günlerinden Fotoğraflar


Katılımcı Öğretmenlerle Yapılan Görüşmelerden Alıntılar

 K2: "Okul dışı ortamlarda bilim eğitiminin önemi yanında, uygulamada yani sahada yapmamız gereken etkinlikler ve işlem basamakları da çok iyi verildi."

K3: "Proje genel olarak beklentilerimin çok çok üzerindeydi ve bence çok verimli geçti."

K4: "Sorularımın cevaplarını fazlasıyla buldum." 

K5: "Proje beklentilerimi karşıladı. Çok keyif aldığım dolu dolu geçen bir programa sahipti."

K8: "Proje içerisinde lisans eğitiminde görmediğim atölye tasarımı, drama gibi eğitimi zenginleştiren unsurlar hakkında da yeterli bilgiye sahip oldum."

K10: "Okul dışı öğrenme ortamları hakkında yapılan araştırmaları takip edeceğim."

K11: "Severek katıldığım, planlı ve düzen içerisinde tasarlanmış bir projeydi

K11: "Öğrendiklerimi çevreme de aktaracağım."

K15: "Bir öğretmenin bu etkinlikleri yapması için izleyeceği prosedürleri öğrendim." 

K17: "Bu kadar kısa sürede bu kadar donanımlı bir eğitim alabildiğim için çok mutluyum."

K20: "Şu an gönül rahatlığıyla gezi düzenleyebilirim."

K21: "Projenin ek olarak girişimcilik fikirlerimi de desteklemesini en büyük kazanım olarak görüyorum."

K22: "Kazanımları okul dışındaki öğrenme ortamlarına nasıl entegre edebileceğime dair bilgilerim daha da genişledi. Bu proje sayesinde farkındalığım daha da arttı ve bilmediğim birçok şey öğrendim"

K24: "İlk gününden son gününe kadar bu proje beni çok daha donanımlı hale getirdi ve öğrencilerime aktaracağım deneyimlerin sayısını arttırdı."

K26: "Okul dışı öğrenmenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayıp idrak ettim."

K27: "Mesleğe başladığımda okul dışı öğrenme ortamlarını eğitim sürecimin merkezine dahil etmek için hep bir çaba içerisinde olacağım"

K29: "Projeyi genel olarak değerlendirecek olursam; bir öğretmen olarak okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili bana farkındalık ve farklılık kattığını söyleyebilirim."

K29: "Hem öğretici hem eğlenceli hem bilgi dolu bir projeydi."

K30: "Mesleğe başladığımda öğrencilerime fen bilgisini nasıl öğreteceğim, dersleri nasıl daha ilgi çekici, anlaşılır halde anlatacağıma dair fikir sahibi oldum."

Not: Katılımcı öğretmenlerin görüşleri, "Katılımcı" kelimesinin K harfi ve yanında bir kod numarası ile listelenmiştir.

Kurumsal Sosyal Medya Adreslerinden Proje Kapsamında Yapılan Paylaşımlara Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4579107468789656&set=pcb.4579107788789624

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4579933972040339&set=pcb.4579934345373635

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4582124235154646&set=pcb.4582124501821286

https://www.facebook.com/photo?fbid=4582124231821313&set=pcb.4582124501821286

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4585125848187818&set=pcb.4585126068187796

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4585125854854484&set=pcb.4585126068187796

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4586105854756484&set=pcb.4586106344756435

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4588626954504374&set=pcb.4588627291171007

https://fb.watch/9OPyVHUvZY/

https://fb.watch/9OPA10mv4a/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4591867880846948&set=pcb.4591868180846918

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4591867857513617&set=pcb.4591868180846918

https://fb.watch/9OPCQ-DWbi/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4594456810588055&set=pcb.4594457120588024

 

https://www.instagram.com/p/CSobRdejy7H/

https://www.instagram.com/p/CSpCn4SDgbw/

https://www.instagram.com/p/CSq_NwHDK1r/

https://www.instagram.com/p/CStcY7vjmwA/

https://www.instagram.com/p/CSuH7QxKxrH/

https://www.instagram.com/p/CSwTwQLDVjO/

https://www.instagram.com/p/CSyjzlIDvaU/

https://www.instagram.com/p/CSyzdKojlOM/

https://www.instagram.com/p/CSy_t_fD7y5/

https://www.instagram.com/p/CSzK7-TDWdd/

https://www.instagram.com/p/CSzoUyMr4YV/

https://www.instagram.com/p/CS1MV8GDU1s/

https://www.instagram.com/p/CS37b1Ijj5H/

https://www.instagram.com/p/CS4gy0jDFgn/

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR